MAI TAI

Mai Tai
Mai Tai

Apologies for the shop photos! Mai Tai is a commission of a surgeonfish-inspired manokit (furry sharklike creature.) More photos coming soon!

Mai Tai
Mai Tai
Mai Tai
Mai Tai